Nasza Misja

Misją Fundacji Dla Was jest tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej i rozwoju lokalnego poprzez profesjonalne i eksperckie przekazywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii oraz prowadzenie specjalistycznych usług. Naszym celem jest szerzenie idei wolontariatu, zwiększanie kompetencji społecznych, aktywizacja zawodowa młodzieży i osób wykluczonych, wsparcie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz organizowanie czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Nasza Wizja

Wizją Fundacji Dla Was jest aktywne, świadome swoich praw oraz współpracujące ze sobą społeczeństwo, które rozwija społeczność lokalną oraz realizuje własne idee.

Przejdź Do Strony Fundacji
My title
My Subtitle

Nasza Wizja

Wizją Fundacji Dla Was jest aktywne, świadome swoich praw oraz współpracujące ze sobą społeczeństwo, które rozwija społeczność lokalną oraz realizuje własne idee.

Przejdź Do Strony Fundacji
My title
My Subtitle