Na Czym Polega Mikołajkowa Grywalizacja?

Polega na zbieraniu przez Liderów Szkolnych oraz Wolontariuszy punktów, które przez cały czas trwania naszej akcji charytatywnej „Być Jak Święty Mikołaj” będą się dodawały i sumowały. Na koniec całej akcji zdobyte punkty przez wszystkich działających na rzecz akcji „Być jak Święty Mikołaj” zostaną zsumowane, a następnie na ich podstawie zostaną przyznane nagrody!

Organizatorzy akcji przyznają nagrody na Gali, która odbędzie się w styczniu 2019 roku!

Kto i Jak zdobywa punkty?

Wolontariusze:

3 godzinna zmiana na sklepie lub w terenie = +3 punkty w rankingu
Dodatkowe punkty za własną inwencję twórczą na rzecz akcji = dodatkowe punkty w rankingu
Pula punktów od organizatorów za wkład w akcję = od +1 do +6 punktów w rankingu

 

Liderzy szkolni:

3 godzinna zmiana na sklepie lub w terenie = +3 punkty w rankingu
Zorganizowanie zbiórki w swojej szkole = +8 punktów do rankingu
Pula punktów od organizatorów za wkład w akcję = od +1 do +6 punktów w rankingu

Jak zostają przydzielone?

Punkty zostają przyznane automatycznie za dobre wypełnienie swoich obowiązków, zgodnie z Regulaminami akcji.

Przewidujemy 7 nagród dla Wolontariuszy, 3 nagrody dla Liderów. Jest o co walczyć!

Skąd informacje, kto zdobył punkty?

To zadanie dla wszystkich!
Raporty zmian wypełniać będą Koordynatorzy Sklepowi, którym są przypisane dane sklepy. Będą oni zapisywać wszystkie informacje dotyczące tego, jak Wolontariusze wypełnili swoje obowiązki, zgodnie z Regulaminem akcji.

Uwaga! Działa to w dwie strony!!
Również Wolontariusze będą mieli możliwość wypowiedzenia się! Wszelkie informacje dotyczące Liderów i Koordynatorów powinny trafiać do organizatorów akcji „Być jak Święty Mikołaj”.

Przypominamy, że pieczę nad wszystkim będą trzymali Koordynatorzy danych sklepów (Sklepowi), którzy będą odwiedzać Was podczas Waszych zmian, aby zobaczyć, jak sobie radzicie!!


Co w przypadku, jeżeli uczestnik nie wypełni swojego obowiązku?

Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, że Wolontariusz lub Lider nie wypełnią swojego obowiązku, zgodnie z Regulaminem akcji, będą odejmowane punkty. Jak to wygląda w praktyce?

 

Wolontariusze:
Za nie przyjście na zmianę oraz niepoinformowanie organizatorów akcji = -2 punkty w rankingu


Liderzy szkolni:

Za nie przyjście na zmianę oraz niepoinformowanie organizatorów akcji = -5 punkty w rankingu
Punkty ujemne za niewypełnianie obowiązków przyznawane przez organizatorów = do -6 punktów w rankingu

Jeżeli złe zachowanie Wolontariuszy lub Lidera będzie się nagminnie powtarzać, organizatorzy akcji czują się w obowiązku wysłać odpowiednią informację o danym uczniu do Dyrektora jego szkoły.

Oczywiście, wszystkie informacje, które otrzyma osoba odpowiedzialna za Mikołajową Grywalizację będą weryfikowane i potwierdzane.