Kwestionariusz osobowy wolontariusza

Kwestionariusz osobowy wolontariusza należy wydrukować JEDEN RAZ, wypełnić i podpisać.

Pobierz

Porozumienie wolontariackie dla wolontariusza
OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA
WYPEŁNIA RODZIC

Porozumienie wolontariackie należy wydrukować DWA RAZY, na osobnych kartkach, wypełnić i podpisać (obie kopie). Drukuje się go, wypełnia i podpisuje dwa razy, ponieważ jedna kopia zostaje u nas, drugą dostajecie Wy.

Pobierz

Porozumienie wolontariackie dla wolontariusza
OSOBY POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA
WYPEŁNIA WOLONTARIUSZ

Porozumienie wolontariackie należy wydrukować DWA RAZY, na osobnych kartkach, wypełnić i podpisać (obie kopie). Drukuje się go, wypełnia i podpisuje dwa razy, ponieważ jedna kopia zostaje u nas, drugą dostajecie Wy.

Pobierz

Zgoda – RODO

Zgodę wydrukować JEDEN RAZ, podpisuje ją RODZIC* lub OPIEKUN PRAWNY*.

*jeżeli jesteś pełnoletni, sam podpisujesz zgodę!

Pobierz

Wszystkie dokumenty wydrukowane, wypełnione i PODPISANE należy dostarczyć:

Do Lidera szkolnego w swojej szkole (o ile taki istnieje) – jeżeli nie wiecie, czy go macie, zapytajcie nas – od razu udzielimy Wam odpowiedzi
albo
osobiście do biura Fundacji Dla Was przy ulicy Wileńska 66, Rumia (wszystkie informacje odnośnie biura i mapa znajdują się w zakładce kontakt).